Videregående

Antisemittisme

Kompetansemål etter Vg1/ Vg2

Læreplan i samfunnsfag

Individ, samfunn og kultur

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • diskutere korleis religiøs, etnisk og kulturell variasjon skaper moglegheiter og utfordringar
 • drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram

Samfunn og mennesker i tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

 

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram 

Historieforståelse og metoder

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Samfunn og mennesker i tid

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet
 • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet

Middelalderen

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

Samfunn og mennesker i tid

 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer
 • presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder
 • gjøre rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden

Reformasjon

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram:

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

Samfunn og mennesker i tid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for årsaker til at folkegrupper emigrerer, og drøfte konsekvenser av deres møte med andre kulturer

Opplysningstid

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram:

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Etter Vg2 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger
 • identifisere ulike historiske forklaringer og diskutere hvordan slike forklaringer kan prege historiske framstillinger

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Samfunn og mennesker i tid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan opplysningstidens ideer påvirket og ble påvirket av samfunnsomveltninger på 1700- og 1800-tallet

Modernitet

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Samfunn og mennesker i tid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Nazismen

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Samfunn og mennesker i tid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn

Etter 1945

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • Eleven skal kunne finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger

Samfunn og mennesker i tid
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • drøfte hvordan nasjonalstaten har skapt nasjonal og kulturell samhørighet, men også konflikter og undertrykkelse
 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
  finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted

Konspirasjon

Etter Vg1 samfunnsfag fellesfag i studieforberedende utdanningsprogram

 • Eleven skal kunne drøfte årsaker til at fordommar, rasisme og diskriminering oppstår og kva tiltak som kan motverke dette
 • Eleven skal kunne finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Etter Vg3 studieforberedende utdanningsprogram historie

Historieforståelse og metoder
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • undersøke hvordan egne forestillinger om fortiden er blitt formet og diskutere hvilke faktorer som gjør at mennesker kan ha forskjellige oppfatninger om fortiden
 • drøfte hvordan historie er blitt brukt og brukes i politiske sammenhenger
×