Du er kommet til «Antisemittisme – før og nå», som er en nettressurs for undervisning på ungdomstrinnet og i videregående skole. Nettressursen gir innsikt i hva antisemittisme er, hvor den kommer fra og hvordan den har endret seg gjennom historien. I tillegg viser den hvorfor kunnskaper om antisemittisme fremdeles er aktuelle og viktige. Nettressursen er utviklet ved Jødisk Museum i Oslo.
×